Board mạch gọi điện khi cúp điện

Mục tiêu

Tạo ra 1 thiết bị gọi tự động gọi điện khi mất điện AC 220V. Trong phòng nghiên cứu có nhiều thiết bị quan trọng nhưng nguồn điện lại không ổn định. Thiết bị này sẽ gọi điện đến các số điện thoại được cài đặt để người quản lý biết và có cách xử lý phù hợp.

Công nghệ sử dụng

Sử dụng board mạch Arduino kết hợp với mạch SIM 800A, gắn kèm 1 sim Vietnamobile. Mỗi tháng cần nạp 20.000đ để duy trì SIM Vietnamobile.

 

Leave a Reply