Nhận diện khuôn mặt online trên web

Để giới thiệu về khả năng nhận diện khuôn mặt hoặc tỉ lệ chính xác khi…

Phương pháp đánh giá độ chính xác nhận diện khuôn mặt

Khi cung cấp giải pháp cho khách hàng chúng tôi luôn nhận được câu hỏi: “độ…

Quạt đèn LED 3D Hologram

Quạt đèn LED 3D Hologram độ phân giải cao 52cm, 724 LED Aturos Z7 HD50 (dùng…