Tính năng phần mềm

Công nghệ phát triển

Ngôn ngữ phát triển : VB.NET, C#, C++, Android.

Sẽ hỗ trợ thêm nhiều ngôn ngữ nữa trong trương lai.

Khả năng tích hợp

Window 7/8/10 , Window Server.

Hệ điều hành Linux.

Hệ điều hành Android.

Hỗ trợ nhiều loại camera, webcam.

Hỗ trợ input một ảnh hoặc một folder chứa nhiều ảnh.

Giải pháp thiết thực

Chúng tôi hướng tới đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp theo yêu cầu hoặc các giải pháp thiết thực , tối ưu và tiết kiệm nhất.

Cung cấp các option linh hoạt với nhu cầu của khách hàng.

Tận tình hỗ trợ

Chúng tôi tận tình trong triển khai và bảo trì phần mềm.

Hỗ trợ khách hàng nhanh nhất khi có sự cố xảy ra.Demo FaceMon video