Phân loại vật thể bằng Deep Learning

Đây là clip demo công nghệ nhận diện vật thể bằng Deep Learning. Chúng tôi sử dụng các loại board/shield Arduino để kiểm nghiệm độ chính xác và tốc độ thực thi.

Ứng dụng

  • Nhận diện linh kiện, thiết bị trong dây chuyền sản xuất
  • Phân loại hàng hóa, sản phẩm tự động
  • Kiểm tra thao tác của công nhân
  • Phân loại nông sản, thực phẩm
  • Robot tự động lấy và sắp xếp hàng
  • Sản phẩm có hoàn chỉnh hoặc có sai sót gì không?

Deep Learning là công nghệ nổi tiếng của Trí tuệ nhân tạo về độ chính xác cao và khả năng ứng dụng rộng rãi. Nhờ độ chính xác cao của Deep Learning mà các sản phẩm xe tự lái, robot tự động ngày càng phổ biến hơn.

Deep Learning được hỗ trợ bởi GPU Nvidia giúp tăng tốc độ xử lý lên nhiều lần so với CPU. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ lắp ráp máy tính chạy Deep Learning

Phương pháp thực hiện

Chúng tôi cung cấp giải pháp nhận diện vật thể bằng Deep Learning. Tùy theo từng bài toán nhưng đều thực hiện qua các bước:

  • Thu thập dữ liệu hình ảnh của tất cả các trường hợp có thể xảy ra
  • Huấn luyện để học đặc trưng, sự khác biệt của các vật thể
  • Tích hợp mô hình đã huấn luyện vào phần mềm theo yêu cầu của khách hàng
  • Xuất tín hiệu ra relay, đèn, còi, màn hình cảnh báo,…

Nhận diện board Arduino bằng DeepLearning realtime

Nhận diện board Arduino bằng DeepLearning khi đặt lên LoadCell

Leave a Reply