Webapp kiểm trang đeo khẩu trang online

Dịch cúm COVID-19 sẽ còn kéo dài và chúng ta phải đeo khẩu trang trong nhiều năm tiếp theo để đảm bảo an toàn. Để tránh trường hợp quên đeo hoặc đeo sai có thể cử ra 1 người đứng nhắc nhở. Chúng tôi có giải pháp phát hiện trạng thái đeo khẩu trang giúp thay thế 1 người đứng nhắc nhở.

Webapp có công dụng phát hiện khuôn mặt và trạng thái đeo khẩu trang:

  • Đeo đúng cách (kín mũi)
  • Không đeo khẩu trang
  • Đeo sai cách (hở mũi)
  • Bàn tay đang chỉnh khẩu trang
  • Không có khuôn mặt

Hiện tại chúng tôi chỉ làm phần cơ bản nhất là phát hiện đeo khẩu trang, các chức năng ghi nhận dữ liệu đều không có. Quý khách an tâm trải nghiệm mà không sợ bị theo dõi hay thu thập khuôn mặt.

Webapp là phần mềm chạy trên nền web, ưu điểm là bạn không cần cài đặt phần mềm. Chỉ cần truy cập vào link là có thể thao tác, VD: Google Sheet

Một số mẫu trong bộ ảnh training

Link demo online

https://face.viscomsolution.com/facemask/

Lưu ý: webapp chỉ chạy tốt trên PC, trên mobile sẽ bị giật lag

Leave a Reply