Chính sách bảo hành

Tùy theo sản phẩm, dịch vụ mà thời gian bảo hành dao động từ 6 tháng đến 1 năm (thời gian có ghi rõ trong hợp đồng).

Nếu khách hàng muốn hỗ trợ dài hơn có thể mua gói dịch vụ bảo hành, bảo trì, hỗ trợ – hướng dẫn sử dụng theo năm. Phí dịch vụ tùy theo độ phức tạp của dự án mà 2 bên sẽ thương lượng để có mức giá phù hợp.