Giải pháp nhận diện ký tự OCV – OCR

VisCom Solution cung cấp giải pháp nhận diện ký tự quang học OCV – OCR theo yêu cầu của quý khách. Bao gồm font chữ thông thường và font nét chấm.

Chúng tôi cung cấp giải pháp nhận diện theo yêu cầu mà các giải pháp đóng gói kèm theo camera công nghiệp không có sẵn. VD format text đặc biệt, cần tích hợp vào chương trình riêng,…

Ưu điểm của chúng tôi

  • Nhận diện các ký tự theo nhiều format khác nhau: 20022024, 20/02/2024,…
  • Đọc được 1 dòng, 2 dòng,… theo yêu cầu
  • Thư viện tích hợp được cho các ngôn ngữ: C#, C++, Python

Yêu cầu kỹ thuật

  • Camera setup sao cho text là 1 đường thẳng
  • Càng nhiều chấm (high resolution) tỷ lệ nhận diện đúng càng cao

Vui lòng liên hệ 0939825125 để được tư vấn và sử dụng thử sản phẩm.

Categories: