Hướng dẫn gỡ bỏ Windows Defender vĩnh viễn

Windows Defender dùng để bảo vệ máy tính, tuy nhiên cũng có những người dùng không cần hoặc thấy khó chịu. Bài viết này dành cho nhóm user muốn gỡ bỏ vĩnh viễn Windows Defender bằng Power Shell.

Bước 1: download tool Windows 10 Tweaker

Download tại link:
https://viscomsolution.com/download/Windows10Tweaker.zip

Sau đó giải nén, bạn sẽ thấy 2 file *.cmd như hình dưới

Bước 2: chạy file Windows 10 Tweaker_vi.cmd

Ấn chuột phải vào file, chọn Run as Administrator. Bạn phải chạy với quyền Administrator thì mới gỡ bỏ được Windows Defender

Trong quá trình gỡ bỏ nếu Windows có hỏi muốn chạy chương trình không thì cứ ấn Yes. Giao diện của chương trình tiếng Việt như sau:

Chọn mục số 6: gỡ bỏ tính năng của hệ thống. Vào menu này bạn sẽ thấy Windows Defender ở mục số 8

Chương trình sẽ hỏi, bạn ấn Y (yes) để gỡ bỏ.

Chương trình sẽ xóa các file cần thiết

Sau đó restart là xong, Windows Defender sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Chúc các bạn thành công

Categories: