Lao động công nghệ thông tin chưa được giảm thuế TNCN

Mình thấy có Nghị quyết 41/NQ-CP có đề cập tới việc giảm 50% thuế cho lao động thuộc các ngành trong CNTT. Nhưng hầu như mình không thấy có công ty nào thực hiện. Vậy cho hỏi việc này có hay không nhỉ? Mình xin cảm ơn!

Nghị quyết 41/NQ-CP 2016 đã đưa ra giải pháp về chính sách ưu đãi thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội, trong đó nhấn mạnh:

Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT, là đội ngũ những người có trình độ và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; dịch vụ công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT, quản lý hoạt động công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; vận hành các thiết bị, dây truyền sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực CNTT; quản lý an toàn hệ thống thông tin.

Theo đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung các Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân để thực hiện các giải pháp nêu tại Mục II Nghị quyết này vào thời Điểm thích hợp…

Như vậy, đây chỉ là quan điểm chủ đạo cần có lộ trình để thực hiện. Căn cứ văn bản này thì các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung các Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân để thực hiện các giải pháp giảm thuế TNCN cho nhân lực công nghệ thông tin. Hiện nay thì nhân lực công nghệ thông tin vẫn phải đóng thuế bình thường.

Nguồn: https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/thue–phi–le-phi/lao-dong-cong-nghe-thong-tin-co-duoc-giam-thue-tncn-280870

Categories: