Phần mềm tìm kiếm hình ảnh bằng khuôn mặt

VisCom Solution cung cấp phần mềm Face Finder tìm kiếm hình ảnh khuôn mặt trong folder.

Phần mềm sẽ tìm kiếm khuôn mặt trong folder và hiển thị kết quả: đường dẫn ảnh, tỷ lệ giống (phần trăm) và thời gian tìm kiếm ảnh.

Chức năng & ưu điểm

  • Có thể tìm kiếm ảnh theo nhiều option người dùng chọn: tìm trong folder & folder con, tỷ lệ giống tối thiểu,…
  • Chạy đa luồng để tăng tốc tìm kiếm, người dùng có thể tăng giảm số luồng tùy ý
  • Tự động move file ảnh đến folder người dùng chỉ định
  • Lựa chọn từng ảnh trong kết quả để copy
  • Lần đầu tiên chạy chương trình sẽ save khuôn mặt từ ảnh thành các file bin để tăng tốc tìm kiếm. Lần sau tìm kiếm sẽ rút ngắn thời gian tìm gấp nhiều lần.

Hướng dẫn sử dụng

Download phần mềm FaceFinder

  1. Download C++ 2017 x64 và cài đặt, sau đó restart PC
  2. Chọn ảnh từ file hoặc chụp từ webcam để tìm kiếm
  3. Double click vào kết quả để mở ảnh, ấn chuột phải vào kết quả, chọn copy path để copy đường dẫn
  4. Có thể chọn file để copy vào folder hoặc tự động move file ảnh

Nếu cần hỗ trợ hoặc tư vấn quý khách vui lòng liên hệ 0939825125 để được hướng dẫn chi tiết.

Categories: