Tổng hợp các giải pháp về nhận diện ký tự thực tế

VisCom Solution cung cấp các giải pháp về nhận diện ký tự để ứng dụng vào việc sản xuất – kinh doanh. Dưới đây là 1 số bài toán ứng dụng OCR trong thực tế:

1. Đọc chỉ số từ trạm bơm xăng

Đọc số tiền đổ xăng từ cây xăng bằng LED 7 đoạn. Đọc chỉ số: đơn giá, số lít và thành tiền khi đổ xăng

2. Đọc đồng hồ cảm biến

Đọc đồng hồ cảm biến hữu dụng trong những trường hợp khó lắp đặt thiết bị hệ thống sẵn có. Giải pháp này giúp chạy độc lập với cảm biến và tiết kiệm thời gian triển khai nếu hệ thống máy móc có sẵn đã chạy ổn định.

Vui lòng liên hệ Phone/Zalo: 0939825125 để được tư vấn giải pháp.

Categories: