TOP CÁC LOẠI BIỂU ĐỒ GIÚP MINH HỌA VÀ BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TỐT NHẤT

Báo cáo (report) là một phần không thể thiếu trong các phần mềm quản trị doanh nghiệp. Để giúp user có thể minh họa dữ liệu trong phần mềm một cách dễ hiểu, trực quan chúng tôi thường sử dụng công cụ các loại biểu đồ thống kê.

Tại sao cần minh họa dữ liệu?

Biểu đồ có khả năng kỳ diệu là biến các số trừu tượng thành trực quan đẹp mà vẫn có thể đọc hiểu dễ dàng.

Để giúp người dùng trực quan hóa dữ liệu, Viscom Solution cung cấp cho user những mẫu biểu đồ có sẵn phù hợp với nhiều mục tiêu, kênh bán hàng hay Marketing khác nhau.

Dạng biểu đồ thanh/cột (Bar Chart)

Chọn biểu đồ thanh/cột để so sánh dữ liệu được phân loại thành các nhóm riêng biệt. Đó có thể là doanh số của khách hàng trong mỗi tháng…

hoặc là so sánh số lượng user truy cập của các kênh bán hàng khác nhau…

Biểu đồ cột/thanh xếp chồng

Biểu đồ này cho thấy sự đóng góp của các ngăn riêng lẻ tạo nên các cột. Ví dụ: doanh số bán hàng tính theo quý (được biểu thị dưới dạng ngăn) cho từng khu vực.

Biểu đồ kết hợp

Như tên gọi cho thấy, đây là sự kết hợp của biểu đồ thanh và đường. Chọn biểu đồ này khi bạn có hỗn hợp các loại chuỗi dữ liệu hoặc để thể hiện một chuỗi dữ liệu bổ sung cùng với dữ liệu chính.

Biểu đồ hình tròn (Pie Chart)

Sử dụng biểu đồ này để tìm hiểu mức đóng góp của các phần trong cả tập hợp. Ví dụ như chi phí nào trong tháng này chiếm nhiều nhất trong biểu đồ hình tròn về thu nhập của bạn. Hoặc ví dụ như là phân phối kinh doanh giữa các khu vực.
Biến thể: Hình tròn 3D (3D Pie).

Biểu đồ hình khuyên (Ring Chart)

Biểu đồ vành khuyên gần giống với biểu đồ hình tròn được thể hiện dưới dạng vòng/vành khuyên. Biểu đồ này cũng thể hiện sự đóng góp của các phần cho toàn bộ tập hợp.

Biểu đồ Web

Chọn biểu đồ này để nghiên cứu so sánh các chuỗi dữ liệu khác nhau. Biểu đồ radar so sánh các giá trị của một số chuỗi dữ liệu được biểu thị bằng các dấu dữ liệu, liên quan đến một điểm trung tâm.
Biến thể: Web được điền.

Biểu đồ đường (Line Chart)

Chọn biểu đồ này để trực quan hóa xu hướng của tất cả các chuỗi dữ liệu trong mọi khoảng thời gian. Cũng giống như đường đi của tàu lượn siêu tốc mà cổ phiếu yêu thích của bạn đã trải qua trong quý vừa qua.
Biến thể: Bước, đường liền mạch.

Biểu đồ phân tán (Scatter Chart)

Biểu đồ phân tán thường được sử dụng để vẽ đồ thị dữ liệu rời rạc với các khoảng không đều nhau. Biểu đồ này được sử dụng để so sánh giữa hai trục số không giống như biểu đồ đường, trong đó một trục không bao giờ là số.

Biểu đồ vùng (Area Chart)

Biểu đồ vùng che phủ vùng bên dưới các đường, do đó giúp bạn dễ dàng so sánh các mức dữ liệu. Biểu đồ này chủ yếu hữu ích để nhấn mạnh sự thay đổi về số liệu theo thời gian. Chẳng hạn, thay đổi số liệu kinh doanh trong một khoảng thời gian cụ thể.

Ví dụ bên dưới là biểu đồ vùng minh họa cho kích thước tăng trọng của tôm theo các tháng

Biểu đồ bullet

Biểu đồ bullet làm nổi bật một thang đo chính và so sánh thang đo này với giá trị mục tiêu, liên quan đến các phạm vi hiệu suất định tính, như kém, thỏa đáng và tốt. Biểu đồ bullet thường có thể được sử dụng làm widget trong bảng chỉ số vì có rất nhiều thông tin trong một không gian nhỏ hơn.
Biểu đồ mặt số (Dial Chart)

Chọn biểu đồ này để chỉ ra giá trị hiện tại trong một phạm vi. Nó tương tự như biểu đồ hình đạn nhưng các giá trị được hiển thị trên mặt số. Biểu đồ mặt số là sự phù hợp hoàn hảo cho bảng chỉ số kinh doanh và điều hành của bạn.

Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart)

Chọn biểu đồ này nếu bạn muốn thêm một mức khác – kích thước vào trực quan hóa của bạn. Biểu đồ bong bóng cực kỳ hữu ích trong việc làm nổi bật trọng số của một số liệu dữ liệu.

Biểu đồ bong bóng đóng gói (Packed Bubble Chart)

Như tên gọi, Bong bóng đóng gói thể hiện dữ liệu trong một cụm các vòng tròn hoặc bong bóng. Biểu đồ này được sử dụng để hiển thị các giá trị không cần đến trục. Bạn có thể sử dụng biểu đồ bong bóng đóng gói để trực quan hóa một lượng dữ liệu lớn trong một không gian nhỏ.

Categories: