Upload hình ảnh từ WordPress sang AWS S3 để upload không giới hạn

Bạn có 1 website chạy bằng WordPress và muốn upload nhiều hình ảnh nhưng dung lượng hosting có hạn? Giải pháp là cài đặt plugin giúp bạn upload media qua AWS S3.

AWS S3 tính tiền theo dung lượng sử dụng, bảng giá tại link: https://aws.amazon.com/s3/pricing/

Điểm sơ qua ưu điểm của AWS S3:

  • Lưu trữ file trên mây, tính tiền “on demand” – dùng nhiều trả nhiều, dùng ít trả ít. Mỗi GB khoảng 0.025$/tháng (khoảng 600đ/tháng)
  • Tốc độ nhanh
  • Dễ sử dụng
  • An toàn, bảo mật, có thể setup cho link tồn tại trong 1 khoảng thời gian tùy ý. Sau khoảng thời gian đó link sẽ die.

Lưu ý: upload không giới hạn nghĩa là không giới hạn file & dung lượng, dùng càng nhiều thì trả phí càng nhiều

Cài đặt plugin WP Offload Media Lite

Các bạn tải hoặc cài đặt tại link: https://vi.wordpress.org/plugins/amazon-s3-and-cloudfront/

Cài đặt giống như các plugin khác, sau đó bạn edit file wp-config.php trong source code wordpress để thêm key của AWS S3.

Key của AWS S3 lấy tại link: https://us-east-1.console.aws.amazon.com/iamv2/home

Sau khi cài đặt xong thì setup plugin, dưới đây là 2 setup quan trọng:

  • Offload Media: bật tính năng upload file qua S3
  • Remove Local Media: sau khi upload file qua S3 thành công thì xóa file tại hosting

Các option bên dưới để setup url của file:

Save changes và upload 1 file ảnh, file bên dưới được lưu trữ ở S3:

Trong media manager, url là file sẽ upload qua S3, không còn up lên hosting của bạn nữa.

Chúc các bạn thành công.

Categories: