Xóa bớt menu context trên Windows

Để làm việc bạn phải cài nhiều chương trình, mỗi chương trình add thêm 1 menu vào context menu (menu chuột phải). Khi cài nhiều chương trình bạn sẽ thấy context menu dài dằng dặc:

Càng nhiều sẽ càng khó tìm và load menu cũng chậm đi. Bài này giới thiệu công cụ Shell Menu View giúp các bạn loại bỏ nhanh chóng và dễ dàng các menu không cần thiết.

Bước 1: download chương trình

Download Shell Menu View tại link: https://viscomsolution.com/download/shell_menu_view.exe

Bước 2: xóa context menu không dùng đến

Lưu ý: các bạn phải nắm rõ là cần xóa menu nào, nếu nhầm phải cài lại chương trình. Nếu không hiểu rõ vui lòng đừng làm.

VD mình muốn xóa vài menu mà bản thân mình không cần sử dụng:

  • Browse in Adobe Bridge CS6
  • Add to VLC media player’s Playlist
  • Open with Visual Studio
  • Scan with Microsoft Defender
  • Convert to PDF in Foxit Reader

Trong giao diện của chương trình, tìm đến menu cần xóa. Do mỗi loại file sẽ có context khác nhau nên các bạn disable những cái cần thiết

Chọn menu và ấn chuột phải, chọn disable

Bạn sẽ được context menu ngắn gọn và load nhanh hơn

Categories: