Giải pháp phần mềm theo yêu cầu

Dịch vụ cài đặt website WordPress theo yêu cầu

Chúng tôi cung cấp giải pháp cài đặt website WordPress lên server Amazon theo yêu cầu của khách hàng. Thay vì sử dụng dịch vụ hosting thì chúng tôi cài…

Eventy – website quản lý sự kiện, hội nghị, seminar

Quý khách muốn tổ chức hội nghị – sự kiện – seminar thì Eventy sẽ là giải pháp đắc lực cho quý khách. Website Eventy giúp quý khách quản lý…

Phần mềm quản lý nghiệp vụ theo yêu cầu

Phần mềm quản lý nghiệp vụ là phần mềm xây dựng dựa trên quy trình hoạt động hàng ngày của quý khách. Ưu điểm của phần mềm theo yêu cầu…

Công nghệ

Tạo sinh ảnh nội thất đẹp bằng Stable Diffusion

Ảnh tạo sinh có thể tạo ra hình ảnh nội thất đẹp theo keyword mà người dùng mong muốn. Bằng keyword mà người dùng nhập vào thì Stable Diffusion cho…

Tạo QR code tranh vẽ để thu hút khách hàng

QR code bằng tranh vẽ là 1 sáng tạo mới của cộng đồng Computer Vision. Với hình ảnh bắt mắt, hàm chứa thông tin về dịch vụ, sản phẩm của…

Công nghệ tìm hàng hóa bằng Computer Vision

Công nghệ tìm hàng hóa sản phẩm bằng Computer Vision (Image similarity search) có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là 1 số công dụng hay…

Giải pháp đếm xe để thống kê doanh thu bãi rửa xe

Dự án được khách hàng đặt để mở rộng chuỗi rửa xe, góp phần chuẩn hóa khâu tính toán doanh thu. Bài viết này mô tả quá trình thực hiện,…

Truy xuất nguồn gốc từng bó rau bằng Big Data

Hiện tại các bài toán về “truy xuất nguồn gốc hàng hóa” hầu như chưa truy xuất được từng món hàng. Các mã barcode được tạo ra để xác 1…

Giải pháp đếm lon nước ngọt tại quầy trưng bày

Chúng tôi cung cấp giải pháp đếm lon nước ngọt, nước giải khác tại quầy/tủ/kệ trưng bày bằng nhận diện hình ảnh. Từ hình ảnh chụp được phần mềm cho…