Tổng hợp các giải pháp về nhận diện ký tự thực tế

VisCom Solution cung cấp các giải pháp về nhận diện ký tự để ứng dụng vào…

Giải pháp nhận diện ký tự OCV – OCR

VisCom Solution cung cấp giải pháp nhận diện ký tự quang học OCV – OCR theo…

Phần mềm tìm kiếm hình ảnh bằng khuôn mặt

VisCom Solution cung cấp phần mềm Face Finder tìm kiếm hình ảnh khuôn mặt trong folder.…

Phần mềm nhận diện khuôn mặt trên máy tính – Face Access

Phần mềm nhận diện khuôn mặt Face Access chạy trên Windows với chức năng chính là…

VietANPR – phần mềm nhận diện biển số xe máy & xe hơi

Sản phẩm đã chuyển qua chuyên trang https://vietanpr.com VisCom Solution giới thiệu phiên bản mới của…

Phần mềm đọc thông tin Căn cước công dân

VisCom Solution cung cấp phần mềm đọc mã số từ Căn cước công dân chạy trên…

IPSS – Phần mềm đọc biển số xe máy xe hơi

Ghi chú: đây là phiên bản cũ, chúng tôi đã cung cấp phiên bản mới hơn…