Mạch điều khiển máy bơm tự động

Mạch điều khiển máy bơm tự động được thiết kế theo đặt hàng của khách hàng.…

Hệ thống đếm dấu túi khí xe hơi

InkCounter – Hệ thống đếm dấu túi khí xe hơi theo đặt hàng của 1 cty…

Board mạch gọi điện khi cúp điện

Mục tiêu Tạo ra 1 thiết bị gọi tự động gọi điện khi mất điện AC…