Open Project – công cụ quản lý công việc cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Khi doanh nghiệp ít người có thể giao việc thông qua chat hoặc nói miệng cũng…

Upload hình ảnh từ WordPress sang AWS S3 để upload không giới hạn

Bạn có 1 website chạy bằng WordPress và muốn upload nhiều hình ảnh nhưng dung lượng…

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đọc biển số xe IPSSbike & IPSScar

Chúng tôi cung cấp riêng module đọc biển số xe IPSSbike & IPSScar cho các khách…

Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt FaceMon Client

Phần mềm nhận diện khuôn mặt FaceMon do chúng tôi sản xuất với ưu điểm là…

Phương pháp đánh giá độ chính xác nhận diện khuôn mặt

Khi cung cấp giải pháp cho khách hàng chúng tôi luôn nhận được câu hỏi: “độ…