FaceComp – phần mềm so sánh khuôn mặt

Chúng tôi xin giới thiệu phần mềm FaceComp nhận diện khuôn mặt bằng cách so sánh…

IPSS – Phần mềm đọc biển số xe máy xe hơi

Để tiết kiệm chi phí các bãi giữ xe thường so sánh biển số vào-ra thủ…

CheckinWC – điểm danh online

Checkin WC (Webcam) là dự án điểm danh bằng khuôn mặt sử dụng webcam online trên…

FaceMon – phần mềm nhận diện khuôn mặt

FaceMon là viết tắt của Face Monitor, phần mềm dùng để nhận diện/so sánh khuôn mặt…