Phần mềm đóng dấu văn bản PDF

Phần mềm đóng dấu văn bản file PDF giúp bộ phận văn thư đóng mộc đến…

IPSS – Phần mềm đọc biển số xe máy

Để tiết kiệm chi phí các bãi giữ xe thường so sánh biển số vào-ra thủ…

CheckinWC – điểm danh online

Checkin WC (Webcam) là dự án điểm danh bằng khuôn mặt sử dụng webcam online trên…

FaceMon – Nhận diện khuôn mặt

FaceMon – dự án nhận diện khuôn mặt Ứng dụng Thống kê lượt người ra vào:…