FaceComp – module nhận diện khuôn mặt

FaceComp là phần mềm nhận diện Face ID chính xác và dễ sử dụng nhất Việt…

IPSS – Phần mềm đọc biển số xe máy xe hơi

Để tiết kiệm chi phí các bãi giữ xe thường so sánh biển số vào-ra thủ…

FaceMon – server nhận diện khuôn mặt online

Nhận diện khuôn mặt (Facial Recognition Technology hoặc Face ID) hiện là một công nghệ đang…