Thật sự thì startup là gì?

Với những thông tin đa dạng trên internet chắc chắn sẽ làm nhiều người hoài nghi…

IPSS – Phần mềm đọc biển số xe máy

Để tiết kiệm chi phí các bãi giữ xe thường so sánh biển số vào-ra thủ…

Hướng dẫn sử dụng Bug Tracking

Giới thiệu Bug Tracking là website quản lý công việc nội bộ của cty VisCom Solution.…

CheckinWC – điểm danh online

Checkin WC (Webcam) là dự án điểm danh bằng khuôn mặt sử dụng webcam online trên…

Hệ thống đếm dấu túi khí xe hơi

InkCounter – Hệ thống đếm dấu túi khí xe hơi theo đặt hàng của 1 cty…

FaceMon – Nhận diện khuôn mặt

FaceMon – dự án nhận diện khuôn mặt Ứng dụng Thống kê lượt người ra vào:…

Board mạch gọi điện khi cúp điện

Mục tiêu Tạo ra 1 thiết bị gọi tự động gọi điện khi mất điện AC…

8 Travel destination for winter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum bibendum elementum enim, eget vestibulum eros egestas…

Exploring the Asian Cultures

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum bibendum elementum enim, eget vestibulum eros egestas…

Samsung Galaxy Smartphones Price & Specs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum bibendum elementum enim, eget vestibulum eros egestas…