Phần mềm quản lý nghiệp vụ theo yêu cầu

Phần mềm quản lý nghiệp vụ là phần mềm xây dựng dựa trên quy trình hoạt…

Text-to-image hỗ trợ ý tưởng cho công việc

AI sẽ giúp cho bạn có thêm ý tưởng mới lạ, hỗ trợ tuyệt vời khi…

Những lĩnh vực mà ChatGPT đang làm rất tốt

Máy móc thì cũng là máy móc, sử dụng đúng mục đích thì mới cho ra…

Link download các phần mềm Kế toán

Hỗ trợ kê khai HTKK-v4-5-9.zip MISA 2020 R11 MISA_SME_2020_Setup_R11.exe Tool ký số tool_ky_so.zip

Giải pháp đối soát giao dịch chuyển khoản tại siêu thị

Bài toán đặt ra là ở 1 siêu thị cần đối soát giao dịch của khách…

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đọc biển số xe IPSSbike & IPSScar

Chúng tôi cung cấp riêng module đọc biển số xe IPSSbike & IPSScar cho các khách…

Hướng dẫn sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt FaceMon Client

Phần mềm nhận diện khuôn mặt FaceMon do chúng tôi sản xuất với ưu điểm là…

Tinh thần khởi nghiệp tinh gọn trong sản xuất phần mềm

Cuốn sách “Khởi nghiệp tinh gọn” hướng dẫn nhiều điều bổ ích trong quá trình khởi…

Truy xuất nguồn gốc từng bó rau bằng Big Data

Hiện tại các bài toán về “truy xuất nguồn gốc hàng hóa” hầu như chưa truy…

Giải pháp đếm lon nước ngọt tại quầy trưng bày

Chúng tôi cung cấp giải pháp đếm lon nước ngọt, nước giải khác tại quầy/tủ/kệ trưng…