Lao động công nghệ thông tin chưa được giảm thuế TNCN

Mình thấy có Nghị quyết 41/NQ-CP có đề cập tới việc giảm 50% thuế cho lao…

Thật sự thì startup là gì?

Với những thông tin đa dạng trên internet chắc chắn sẽ làm nhiều người hoài nghi…

IPSS – Phần mềm đọc biển số xe máy xe hơi

Ghi chú: đây là phiên bản cũ, chúng tôi đã cung cấp phiên bản mới hơn…

Hướng dẫn sử dụng Bug Tracking

Giới thiệu Bug Tracking là website quản lý công việc nội bộ của cty VisCom Solution.…

Hệ thống đếm dấu túi khí xe hơi

InkCounter – Hệ thống đếm dấu túi khí xe hơi theo đặt hàng của 1 cty…

Face Hub – phần mềm nhận diện khuôn mặt lưu trữ tập trung

VisCom Solution hân hạnh giới thiệu phần mềm nhận diện khuôn mặt Face Hub dành cho…