Thật sự thì startup là gì?

Với những thông tin đa dạng trên internet chắc chắn sẽ làm nhiều người hoài nghi…