Phần mềm convert video sử dụng GPU

Format Factory là phần mềm convert video miễn phí có sử dụng GPU để tăng tốc convert (hardware accelerated). Sử dụng sức mạnh tính toán song song mạnh của GPU sẽ giúp bạn giảm thời gian convert rất nhiều. Format Factory (FF) có thể sử dụng GPU NVIDIA, AMD và Intel.

Hình dưới là FF đang sử dụng GPU để convert

Bài viết này giới thiệu Format Factory 5.8.1 vì phiên bản này ổn định hơn các phiên bản khác. Link download ở cuối bài.

Hướng dẫn cài đặt

Cài đặt thì cũng như các phần mềm thông thường, tuy nhiên có 1 số bước gợi ý cài thêm phần mềm khác thì ấn Decline

Sau đó chương trình sẽ cài đặt, bạn ấn Finish là xong

Kiểm tra xem Format Factory có sử dụng GPU hay chưa

Vào menu Option -> Option

Theo kết quả trên thì NV H264 và NV H265 is supported, nghĩa là FF đang sử dụng GPU NVIDIA.

Download

Download từ trang chủ: formatfactory

Link dự phòng: https://download.thigiacmaytinh.com/software/editor/format-factory-5.8.1.0-installer.exe

Categories: