Cơ sở pháp lý miễn thuế sản xuất phần mềm

Phần mềm là 1 ngành sản xuất được miễn thuế bên cạnh các ngành khác như chế biến sản phẩm nông nghiệp. Bài viết này chia sẻ cơ sở pháp lý, số hiệu văn bản để mọi người tham khảo.

Lưu ý: đây là bài viết dựa trên kiến thức cá nhân, đọc để tham khảo, không phải là cơ sở pháp lý khi bạn làm việc cơ quan chức năng.

Các loại thuế phải đóng của doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Đây là tất cả các loại thuế mà doanh nghiệp nào cũng phải đóng

  1. Thuế môn bài: Miễn năm đầu, các năm sau đóng bình thường như các doanh nghiệp khác
  2. Thuế sản phẩm phần mềm: Được miễn thuế
  3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Được ưu đãi
  4. Thuế thu nhập cá nhân: Không được ưu đãi

Thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 04 năm đầu tiên: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Từ năm thứ 5 tới năm thứ 15: giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp, tức là bạn đóng 10% thuế TNDN.
  • Từ năm 16 trở đi: đóng thuế như cty bình thường, tức là bạn đóng 20% thuế TNDN.

Văn bản pháp lý

01. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Quy định về ưu đãi thuế cho 1 số ngành nghề, trong đó có sản xuất sản phẩm phần mềm.
14/VBHN-VPQH

02. Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi thành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Trong văn bản ghi rõ: Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại Điểm này là dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềmđáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật;

03. Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định của Chính phủ
78/2014/TT-BTC
Thông tư này liệt kê đối tượng chịu thuế, miễn giảm thuế, cách tính thuế,…

04. Thông tư xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
Thông tư 16/2014/TT-BTTTT ➡ 13/2020/TT-BTTTT
Thông tư này mô tả các bước của hoạt động sản xuất phần mềm, từ đó xác định doanh nghiệp có sản xuất phần mềm hay không.

05. Danh mục sản phẩm phần mềm:
Thông tư 09/2013/TT-BTTTT ➡ 20/2021/TT-BTTTT
Thông tư này liệt kê các sản phẩm phần mềm, từ đó xác định sản phẩm của doanh nghiệp có nằm trong danh sách hay không.

06. Nghị định về miễn giảm phí môn bài
22/2020/NĐ-CP
Nghị định 22/2022 sửa đổi, bổ sung quy định “Tổ chức thành lập mới được miễn lệ phí trong năm đầu thành lập”

Các lưu ý khác

  • Miễn thuế khác với đóng thuế 0%. Người đóng thuế 0% được hưởng những ưu đãi dành cho người đã đóng thuế, còn người miễn thuế thì không được hưởng ưu đãi.
  • Miễn thuế dành cho bán sản phẩm phần mềm trong nước, đóng thuế 0% đối với xuất khẩu phần mềm.
  • Việc phân phối phần mềm không phải là sản xuất phần mềm, do đó không được hưởng ưu đãi thuế
Categories: